موفقيت جمع كثيري از بچه هاي كتابداري ورودي هاي 79 و 80 و 81 را در آزمون كارشناسي ارشد تبريك عرض مي كنم. اسامي قبول شدگان رو اينجا مي آرم ولي پيشاپيش از دوستاني كه به دليل ضعف ماهواره هاي مخابراتي خبر قبول شدنشون به دستم نرسيده معذرت مي خوام. ضمنا اميدوارم بقيه بچه ها با كمي تلاش بيشتر در آزمون سال آينده موفق بشن.

آقايان و خانمها:

عبدي آذر (دانشگاه آزاد- واحد علوم و تحقيقات تهران)

نوري (دانشگاه آزاد- واحد تهران شمال)

موسوي (دانشگاه علوم پزشكي ايران)

آهني (دانشگاه آزاد- واحد اهواز)

فرقاني(دانشگاه آزاد- واحد اهواز)

رنجبري(دانشگاه آزاد- رشته IT)

محمدحسن زاده(دانشگاه علوم پزشكي ايران)

ذاكرحميدي(دانشگاه علوم پزشكي ايران)

اصغري(دانشگاه علوم پزشكي ايران)

چتربحر(دانشگاه آزاد-واحد همدان)