همایش معرفی پورتال کتابخانه دیجیتال پارس آذرخش روز سه شنبه ١۵ دی ماه در سالن همایش شریعت زاده کتابخانه ملی برگزار شد. هدف از برگزاری این همایش معرفی کتابخانه دیجیتال پارس آذرخش با پایلوت پورتال کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی تهران بود. برنامه های این همایش شامل معرفی پورتال های کتابخانه ای، ویژگی های کتابخانه ای پورتال کتابخانه دیجیتال پارس آذرخش، ویژگیهای عمومی پورتال کتابخانه دیجیتال پارس آذرخش و معرفی و روش های استقرار ُُSIS Portal ، و معماری اطلاعات بود که توسط مهندس محمد آباقری، سید مهدی طاهری، دکتر افشین موسوی، مهندس یاشار حقیقت سرشت و مهندس حسین رزاقی ارائه شد.
نکته قابل توجه این همایش حضور اساتید برجسته علوم کتابداری و اطلاع رسانی، از جمله دکتر حری، دکتر فتاحی، دکتر فرج پهلو، دکتر عصاره، دکتر بیگدلی و سایر اساتید پیشکسوت بود که باعث وزین تر شدن این همایش شده بود.
کتاب "پورتال کتابخانه دیجیتال پارس آذرخش" نیز توسط آقایان آباقری و حدیقه سرشت تدوین شده است که علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به این کتاب مراجعه کنند.