نهاد کتابخانه های عمومی کشور از طریق برگزاری آزمون، کتابدار استخدام می کند. به نظر می رسد آزمون امسال متفاوت از آزمون سالهای قبل است و علمی تر برگزار می شود به طوریکه در کنار آزمون دروس عمومی، دروسی همچون سواد اطلاعاتی، فناوری اطلاعات، مرجع، سازماندهی و... نیز وجود دارد. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد آزمون و همچنین ظرفیت استخدامی به تفکیک استانها به پورتال نهاد کتابخانه های عمومی کشور مراجعه نمایند.
مهلت ثبت نام از تاریخ ١٣/١١/٨٨ تا ٢٠/١١/٨٨ می باشد.