کوهها به هم نمی رسند ، آدم ها به هم می رسند

و من

به احترام این ضرب المثل

تیشه بر دست

کوه غرورم را شکسته ام

تا   

به تو برسم ....

برداشت از وبلاگ عاشقانه های آرام