این مطلب رو چند روز پیش تو روزنامه فرهیختگان خوندم. جالب بود برام. فکر نمی کردم همچین چیزی وجود داشته باشه!
پائول کین متخصص علوم رایانه ای در انگلستان یکی از هفت نفر در سراسر جهان است که مسئولیت خاموش و روشن کردن اینترنت در شرایط بحرانی را به عهده اش گذاشته اند. پائول کین مدیر اجرایی یک شرکت اینترنتی یکی از هفت نفری است که به کلید روشن و خاموش کردن اینترنت جهان دسترسی دارد تا به این شکل در صورتی که شبکه جهانی اینترنت به واسطه حملات تبهکارانه مورد هجوم جدی قرار گرفت بتواند برای جلوگیری از وقوع رویدادی جبران ناپذیر اینترنت را خاموش و روشن کند.
این کلید در واقع دو کارت هوشمند مجهز به کد امنیتی بسیار قوی است. در صورتی که اینترنت دچار اختلال شود کین به همراه پنج نفر دیگر از کلیدداران اینترنت (حضور هر هفت نفر ضروری نیست) باید به منطقه ای ایمن در ایالات متحده سفر کند تا با یکی کردن کلیدهای اینترنت شبکه جهانی را خاموش و دوباره روشن کنند.