آن زمان که می خواستم شنا کردن بر خلاف جریان آب را آغاز کنم، توکلم فقط به تو بود
و حالا که این آب در آستانه پیوستن به دریاست
باز هم «من لی غیرک» را پیوسته بر زبانم جاری می سازم
خدای من
همیشه مرا مایه آرامش قرار ده برای آن کسی که آرامش زندگی ام را مدیونش هستم