دوست عزیزم جناب حسین خان آقایاری
صمیمانه ترین تبریکات ما را به مناسبت آغاز زندگی مشترکت پذیرا باش.
امیدوارم زندگیت توام با خوشبختی و سلامتی برای تو و خانوم محترمت باشه.