اگر می خواهین بدونین از نظر درآمد چندمین نفر در دنیا هستین بر روی لینک زیر کلیک کنید و میزان درآمد سالیانه خود را وارد کنید تا دقیقن بدونین چندمین فرد ثروتمند دنیا هستین. فکر می کنین چقدر دقیقه؟!!

www.globalrichlist.com/index.php