اگه به شما گفته بشه ترجمه کلمه Serials Librarian چیه، جوابشو چی می‌دین؟
Catalog Librarian رو چی ترجمه می‌کنین؟!
جناب آقای "ابراهیم بای سلامی" در کتاب 22 جلدی "طبقه‌بندی و شرح جامع مشاغل" کل شغلها رو طبقه‌بندی کرده که جلد اول این کتاب به "آموزش و پرورش و کتابخانه" اختصاص یافته است. به احتمال زیاد این مجموعه ترجمه یک نمونه خارجی بوده که در آن ترجمه‌های عجیب و غریب زیاد به چشم می‌خورد. مثلا واژه Serials Librarian به "کتابخانه‌دار سریالی" و Catalog Librarian به "کتابدار کاتالوگ" ترجمه شده!!!
فکرش رو بکنید این یک کتاب رفرنسه و در کتابخانه‌های مختلف به عنوان یک منبع اصلی مورد استفاده و ارجاع قرار می‌گیره!
نظرتون چیه؟!