"روزگار غریبیست نازنین"...
از هرکه خوشمان بیاید تا عرش می‌بریم و هرکه را بخواهیم به زمین بکوبیم آنچنان می‌کوبیم که رمق بلند شدن نداشته باشد! فرق نمی‌کند رئیس جمهور و نخست وزیر و رئیس مجلس را "فتنه‌گر" بنامیم یا با "قذافی" که تا دیروز باهاش فالوده می‌خوردیم حالا یک دفعه مفسد فی‌الارض بنامیمش. تا دیروز همه خوانندگان لس‌آنجلسی را بدکار و دزد ناموس و وطن‌فروش می‌نامیدیم ولی امروز "حبیب" را به ایران می‌آوریم تا با خواندن یک آهنگ در مورد "دفاع مقدس" برای خودمان نوشابه باز کنیم که کار فرهنگی کردیم و این‌گونه توجیهش کنیم که "خودش و خانواده درجه یکش، کار سیاسی انجام نداده بودند و مشکلی ندارد"

روزگار غریبیست ...