خبر، خبر
به اطلاع خانم دیدار و آقای آهنی و سایر دوستان محترم که نگران مهدی رضایی بودند می‌رساند چند لحظه پیش ایشان با بنده تماس تلفنی داشته‌اند و حال عمومی و خصوصی ایشان خوب است، نگران نباشید.
اخبار تکمیلی در برنامه‌های بعدی...