شاید اسم "نادر" که هرگز در طول فیلم گفته نشد و فقط از اسم فیلم می‌شد حدس زد که اسمش نادر است، بی‌ارتباط با ماهیت فیلم نباشد. آخر این فیلم "فرهادی" در بین فیلمهای به قول معروف فانتزی امروزی که هدف خاصی را دنبال نمی‌کنند و سر و ته یک کرباس هستند، واقعا "نادر" است! دیشب از تماشای این فیلم بسیار لذت بردم و آمدم که بگویم کسانی که "درباره الی" را دیده‌اند و از دیدنش لذت برده‌اند حتما "جدایی نادر از سیمین" را ببینند. نوشتن درباره فیلم و بیان ویژگی‌ها و صحنه‌های جذابش را به "بانو" می‌سپارم که هم قلم توانایی دارد و هم نگاه ریزبین. که امیدوارم به زودی بتواند به وبلاگش دسترسی داشته باشد.