دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور گفت: طرح جامع توسعه کتابخانه های عمومی کشور امسال به اجرا درمی آید. محمد حسین ملک محمدی در حاشیه نشست مسئولان مدیران کتابخانه های استان مرکزی در اراک گفت: مقدمات اجرای طرح کتابخانه های عمومی کشور فراهم شده است و این طرح امسال اجرا می شود. وی هدف از اجرای این طرح را روزآمد کردن کتابخانه های عمومی کشور عنوان کرد و خاطر نشان کرد: بر اساس این طرح مجموعه سازمان دهی شامل روابط عمومی- نیروی انسانی- کارهای تخصصی مربوط به کتاب مانند فهرست نویسی و ... در کتابخانه ها ارتقا می یابد. ملک احمدی با اشاره به اینکه اکنون با کمبود هزار کتابدار در کشور مواجه هستیم  افزود بر اساس این طرح جامع در هر کتابخانه باید ۳ نیروی انسانی وجود داشته باشد که اکنون این تعداد ۵/۲ نفر است. وی تصریح کرد پراکندگی نامناسب کتابخانه ها در کشور بویژه کلانشهرها و روستاها از جمله چالشهای ماست که در پی رفع این مشکل هستیم.

نقل از روزنامه جام جم: پنجشنبه ۲۴ خرداد ۸۶