رجانیوز: معاون وزیر کار با اعلام اینکه اشتغالزایی در سال 89 به مرز 1.5 میلیون نفر می‌رسد، از آغاز اجرای طرح راستی آزمایی درباره ایجاد فرصت‎های جدید شغلی در استانها خبر داد و گفت: از طریق سیستم خودارزیابی، استانها وضعیت مشاغل جدید را بررسی می‎کنند. محمدحسین فروزان مهر در گفتگو با مهر با تشریح جزئیات ایجاد 1 میلیون و 300 هزار فرصت شغلی جدید در سال ٨٩، گفت: در سیاستهای کلی ابلاغی برنامه پنجم توسعه هدفگذاری شده است که در پایان این برنامه، نرخ بیکاری باید به 7 درصد کاهش یابد.

مسئولین اعلام کرده‌اند در سال ٩٠ حدود ٢ و نیم میلیون شغل جدید ایجاد می‌شود! خدا به داد همه‌مون برسه!