راه اندازي در سال 1990 تحت عنوان Bulletin Board For Librarian

مديريت و اداره داوطلبانه پايگاه به دست كتابداران دانشگاه Glasgow (1991)

مديريت توسط كميته مشترك اطلاعاتي ( JISC) در سالهاي 1994 و 95

و از سال 95 تا كنون مديريت پايگاه بدست :  

 CDLR: ( Center for Digital Library Research )

Bubl Link
( Bubl Librarian of Networked Knowledge )

ارائه بيش از 11 هزار منبع اينترنتي در موضوعات مختلف بر اساس رده بندي ديويي    (DDC ) و در تنظيمات گوناگون و متنوع از قبيل الفبايي ( A-z ) جغرافيايي                (Countries ) نوع منبع (Types ) زمان روزآمد شدن (Updates ) و انتخاب تصادفي   (Random ). 

برتري اين پايگاه نسبت به پايگاههاي ديگر:

          ارائه منابع اطلاعاتي روز آمد و منتخب توسط پرسنل متخصص Bubl 

          تنظيم ها و تقسيمات مختلف و متنوع  براي راهنمايي كاربران مبتدي 

Bubl Search                                                  

         ماكزيمم نتايج بازيابي 200 مدرك است. 

          قابليت جستجو بصورت عبارتي با استفاده از كوتيشن

          تركيب كليدواژه ها با استفاده از عملگرهاي بولي AND, OR, NOT 

          جستجوي خودكار ريشه هاي كليدواژه

          جستجو با استفاده از Subject-tree

Bubl Journals

فهرست مطالب، چكيده يا متن كامل 220 مجله و خبرنامه تخصصي جاري 

 در زمينه هاي كتابداري و اطلاع رساني، كامپيوتر و تكنولوژي، كشاورزي و علوم غذايي، بازرگاني، خدمات اجتماعي و پزشكي.

از ميان 150 عنوان مجله تخصصي در زمينه كتابداري و اطلاع رساني متن كامل 10 مجله، فهرست مندجات 5 مجله و چكيده 90 مجله قابل دسترسي مي باشد.

روزآمدسازي اين بخش به صورت هفته اي (Weekly ) مي باشد

تقسيم بندي موضوعات مجلات كتابداري  (بر اساس اولويت):

         مديريت كتابداري و اطلاع رساني 

          پژوهش و اطلاع رساني

          خدمات كتابداري و اطلاع رساني تخصصي

          مجموعه سازي

          فهرست نويسي و نمايه سازي

          مديريت اسناد

          اطلاعات الكترونيكي و اينترنت

          نظام هاي كتابخانه اي و تكنولوژي

          كتابخانه هاي ملي و منطقه اي

          انجمن ها و نهادها 

Bubl News 

وقايع، اتفاقات، تازه ها و اخبار و اطلاعات در مورد پايگاه 

Updates 

تازه ها و جديدترين تحولات و تائيديه ها در Bubl 

Bubl Mail 

حاوي فهرست هاي پستي Bubl و آرشيوي از آنها. 

مكاني براي فرستادن اخبار و تازه هاي مربوط به كتابداري به اعضاء