به اطلاع دوستان محترم می‌رساند جلسه دفاع از پایان‌نامه دوست عزیزم مهدی رضایی تحت عنوان "مطالعه تطبیقی کیفیت خدمات کتابخانه های دانشگاه های تبریز و علوم پزشکی تبریز از دیدگاه کاربران و کتابداران" در روز چهارشنبه مورخه 2/6/90 راس ساعت 12 در سالن سمینار دانشکده علوم انسانی دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران برگزار خواهد شد.
استاد راهنما: جناب آقای دکتر رضائی شریف آبادی
استاد مشاور: سرکار خانم دکتر حریری
استاد داور: سرکار خانم دکتر نوشین فر
از طرف جناب رضایی از تمام دوستانی که براشون ممکنه، دعوت می‌کنم در جلسه دفاع حضور داشته باشند.
ضمنا جناب رضایی برای تمام دوستانی که در جلسه دفاعش شرکت کنند قول افطاری داده‌اند!چشمک