دوست و برادر عزیزم، قدیر جان

درگذشت پدر بزرگوارت را از صمیم قلب به تو و خانواده محترمت تسلیت عرض می‌کنم. ما را هم در این غم بزرگ شریک بدان.