آیا می‌دانید
اگر کوروش کبیر از زمان به قدرت رسیدنش هر ماه 100 میلیون تومان ذخیره می‌کرد الان بعد از گذشت 2500 سال تازه رقم حساب بانکی‌اش به 3000 میلیارد می‌رسید؟!

کوروش آسوده بخواب که ما بیداریم...!!!