دومين همايش كتابداري   و اطلاع رساني پزشكي

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

دانشكده پيراپزشكي

 21و22آذرماه 1386

 

كتابداري پزشكي و جامعه­ي پزشكي

 

 

محورهاي همايش:

                          

·        تاريخ كتابداري و اطلاع رساني پزشكي

·        آموزش كتابداري و اطلاع رساني پزشكي 

·        نيازهاي اطلاعاتي جامعه پزشكي

·        رده بندي هاي علوم پزشكي

·        جامعه پزشكي و جامعه كتابداري پزشكي 

·        كتابداري پزشكي و پزشكي پست مدرن (پزشكي جايگزين-سنتي-كل نگر)

·        ابزارهاي ذخيره و بازيابي اطلاعات پزشكي 

·        بانكهاي اطلاعاتي پزشكي

·        رشته هاي موازي و مجاور كتابداري و اطلاع رساني پزشكي

·        انجمن هاي كتابداري و اطلاع رساني پزشكي 

 

مهلت ارسال چكيده مقاله: 15مرداد 1386

  

براي كسب اطلاعات بيشتر و دريافت فرم ثبت نام در همايش به وبلاگ انجمن علمي-دانشجويي كتابداري و اطلاع رساني پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي مراجعه كنيد.

·        www.medlisa.blogfa.com 

·       ايميل:  medlisa_sbmu@yahoo.com 

·        تلفن: 09122127431