ببار ای برف
که سیاهی‌ها
سخت دور و برمان را فرا گرفته است
ببار
که سفیدیت
در این سیاهی دوران
کولاک می‌کند