درود بر مهندسین ناوبری اطلاعات یا به قول خودمون کتابداران محترم! حتما شنیدین که پس از سالها بحث و جدل برای تغییر نام رشته کتابداری که از عنفوان دانشجویی ما شنیده می‌شد بالاخره نام رشته "کتابداری" به "مهندسی ناوبری اطلاعات" تغییر یافت! حال همین که این مهندسی ناوبری اطلاعات یعنی چه یکی از مشکلاتی است که احتمالا تا مدتها لاینحل باقی خواهد ماند و مانند همان بحث‌های ترم اول که اولین کتابخانه عمومی به سبک جدید یا قدیم در کجا بوده و کدام کتابخانه، عمومی است و کدام تخصصی یا دانشگاهی یا اینکه سیستم دیویی بهتر است یا کنگره مدتها محل بحث و جدل خواهد بود! همین کلمه ناوبری یکی از کلماتی است که درک آن برای بنده حقیر بسیار ثقیل است! حال آنکه می‌دانم این کلمه ترجمه همان Navigation خودمان است که البته درک این یکی بسیار راحت‌تر از ترجمه‌اش است. جالب است بدانید که این نام از بین ۳۳ پیشنهاد انتخاب شده است که از جمله آنها می توان به علوم اطلاعات، دانش شناسی، مدیریت اطلاعات و دانش ناوبری اطلاعات و ارتباطات اشاره کرد.
با این وجود به نظر من این تغییر نام دردی از جامعه کتابداری دوا نخواهد کرد. چه بسا اگر دانشجویی بگوید رشته من مهندسی ناوبری اطلاعات است، مجبور شود بگوید "همان کتابداری"