پروپدیا، میکروپدیا، ماکروپدیا
شامل 32 جلد، 65000 مقاله...
یادش بخیر
چه روزایی که تو اون دانشکده پیراپزشکی می‌نشستیم و روزهامون رو با این مطالب شب می‌کردیم و امتحان می‌دادیم. تازه به خاطر همین چند تا جمله و اعداد و ارقام تقلب هم می‌کردیم! نه اینکه ذهنمون نمی‌کشید یا خیلی سخت بودند، نه. ولی خداییش تقلب یه مزه دیگه داشت. یادش بخیر اون لابراتوار کتابداری که از انتهای کتابخانه به طبقه سوم جابه جا شد ولی این بریتانیکا‌ها همونجوری دست نخورده باقی موندند. و به جز اون یکی دوباری که خانم اکرمی مجبورمون کرد که بازش کنیم تا شاید غبارشون کم بشه دیگه بهشون دست نزدیم!
حالا می‌گن بریتانیکای چاپی دیگه منتشر نمی‌شه! راستش از شنیدن این خبر غمگین شدم. نه اینکه خیلی به این دایره‌المعارف انگلیسی‌ها علاقه داشته باشم ها، نه. ولی از بین رفتن چیزی که جزئی از خاطرات گذشته رو می‌سازه غم‌انگیزه. احساس کردم پیرتر شدم و حساب کردم دیدم 79 تا 91 می‌شه 12 سال!!! یعنی 12 تا 365 روز!