همیشه از فاصله‌ها گله‌مندیم...
شاید یادمان رفته‌
در مشق‌های کودکی‌مان
برای درک بهتر کلمات
کمی فاصله لازم بود ...