خردادی دیگر گذشت و من به مرحله‌ای رسیده‌ام که احساس می‌کنم دیگر دوست ندارم مثل سابق سالهای عمرم را محاسبه کنم و به بیشتر شدن آن افتخار کنم! کم‌کم قیمت شمع‌های روی کیک تولدم از قیمت کیک سبقت می‌گیرد و این خوب نیست!
اما به هر حال خرداد خوبی را پشت سر گذاشته‌ام. از شادی مردمم خوشحالم و این خوشحالی بعد از ماهها و سالها نگرانی و استرس نشانه خوبی است. احساس می‌کنم "ان مع العسر یسرا" در حال تحقق پیدا کردن برای مردم ایران است. شادیهایتان مستدام!