سلام دوستان

در سایت پرسشنامه آنلاین مطلبی تحت عنوان "مزیتهای پرسشنامه اینترنتی نسبت به کاغذی" منتشر شده است. برای مشاهده این مطلب روی لینک زیر کلیک کنید.

پرسشنامه آنلاین: مزیتهای پرسشنامه اینترنتی نسبت به کاغذی