برای اطلاع از محورهای همایش، زمان برگزاری و نحوه ارسال مقالات به وبسایت اصلی همایش به نشانی زیر مراجعه نمایید:

http://libfuture.ir