این عکس احتمالا اولین عکس منتشر شده مانی تو دنیای مجازیه! مانی تو این عکس فقط 4 روزه است! عکس دوم دو روز پیش در منزل قدیر مهربون گرفته شده.