اینجا مسابقه‌ای اجباری برپاست: مسابقه دویدن! مسابقه‌ای که نقطه شروع و خط پایان آن مشخص نیست ولی حقیقت این است که اگر ندوی نمی‌رسی و اگر بدوی هم نمی‌رسی و من هنوز از درک چرایی این مسابقه عاجزم!
خسته‌ام از دویدن‌ها و نرسیدن‌ها...