پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي:

www.sid.ir

خدمات عمده پايگاه SID عبارتند از :
    -   جستجو و ارائه چکيده مقالات نشريات علمي - پژوهشي کشور                                         
    -  دسترسي به متن کامل (
Full Text) مقالات                                                                    
    -   معرفي و ارائه مقالات نشريات ايراني نمايه شده در ISI                                                
    -   دسترسي به مجموعه مقالات محققان ايراني چاپ شده در نشريات بين المللي                       
    -   سرويس گزارش­هاي استنادي نشريات علمي – پژوهشي کشور (JCR) از طريق شاخص تاثير (
Impact Factor)  و شاخص آني (Immediacy Index)         
    -   معرفي نشريات و نويسندگان مقالات پر استناد
    - سرويس ارسال الکترونيکي مقالات (Online Submission) و رهگيري پيشرفت کار توسط نويسندگان
    - خدمات ديگر