انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران در بیانیه ای به مناسبت هفته «کتاب، کتابخوانی و کتابدار» که روز چهارشنبه 21 آبان 93 با شماره اکتا/ 9348 صادر شده است؛ ضمن تبریک به مناسبت «هفته کتاب» به همه همکاران عزیز و اعضای محترم، از همه مدیران کشور – بویژه در دولت تدبیر و امید – درخواست کرد: در جایگاهی که قرار گرفته اند مقوله با اهمیتی همچون «کتاب» به معنی اعم را فقط با تعریف و تمجید مورد عنایت قرار ندهند بلکه هم برای ارتقای کتاب و کتابخانه و هم برای ارج نهادن به حرفه کتابداری و اطلاع رسانی، به کتابداران و اطلاع رسانان به عنوان سکانداران توسعه اندیشه ورزی در جامعه، توجه و عنایت عملی و اجرایی مبذول دارند.
 
متن این بیانیه به شرح زیر است:
 "به نام خداوند جان و خرد
بیانیه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران به مناسبت هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار
 
فرهنگ، دقیقا، آن چیزی است که هنگامی که همه چیز دستخوش فراموشی می شود، بر جا می ماند و کتاب به عنوان چرخش دانش و تخیل در حفظ فرهنگ عالی ترین نقش را ایفا می کند. کتابداران افتخار دارند که در طول اعصار و در جوامع گوناگون در نشر و تنویر افکار جامعه از طریق گردآوری و سازماندهی و دسترس پذیر نمودن تولیدات علم و دانش بشری نقش معرف و هادی را ایفا نموده اند.
 
هفته کتاب فرصتی برای ادای دین به همه آنهایی است که در قبیله نشر – اعم از کاغذی و الکترونیکی – برای توسعه فرهنگ و دانش و ماندگاری پدیده های آن، ایفاء نقش می نماید. بدون شک در جهان امروز با فراهم آمدن امکانات توسیع و گسترش اندیشه ها، بحث مرزبندی میان دانایی و نادانی بسیار پیچیده تر از آن است که فکر می کنیم.
 
نسل جوان ما بویژه در حرفه های گوناگون و با گرایشات متفاوت در انتخاب درست از نادرست نیاز به خدمات و امکاناتی دارد که او را یاری کند و کتابداران با سلاح کتاب به عنوان عالی ترین ابزار آموزش در خدمت آحاد جامعه بویژه جوانان با عشق و دلسوزی باید وظایفشان را که همانا در قالب رشته ای با عنوان «علم اطلاعات و دانش شناسی» نامگذاری شده است به انجام رسانند.
 
انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، ضمن عرض تبریک به مناسبت «هفته کتاب» به همه همکاران عزیز و اعضای محترم، برای همه اهالی حوزه نشر آرزوی توفیق در مسیر رسالت فرهنگی می نماید.
 
در عین حال از همه مدیران کشور – بویژه در دولت تدبیر و امید – انتظار دارد در جایگاهی که قرار گرفته اند مقوله با اهمیتی همچون «کتاب» به معنی اعم را فقط با تعریف و تمجید مورد عنایت قرار ندهند بلکه هم برای ارتقای کتاب و کتابخانه و هم برای ارج نهادن به حرفه کتابداری و اطلاع رسانی، به کتابداران و اطلاع رسانان به عنوان سکانداران توسعه اندیشه ورزی در جامعه، توجه و عنایت عملی و اجرایی مبذول دارند.
 
دکتر سعید رضایی شریف آبادی
رئیس هیأت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران"
منبع : لیزنا