پنجمين نمايشگاه كتب كاربردي 11 الي 15 آذرماه در خيابان حجاب تهران برگزار شد. نمايشگاهي كه به لحاظ تعداد بازديد كنندگان به هيچ وجه قابل مقايسه با نمايشگاه بين المللي كتاب تهران نبود. دو سالن كه خيلي هم خلوت بود، كل فضاي نمايشگاه را تشكيل مي داد اما از آنجاييكه در اين نمايشگاه اصولا دلار تعاوني عرضه نمي شود، معمولا اين مؤسسات و دانشگاهها هستند كه مشتريان اصلي نمايشگاه به شمار مي آيند. با اين حال همين تعداد كم مراجعه كنندگان با خريدهاي ميليوني خودشان رونق خاصي به نمايشگاه كتب كاربردي مي بخشند. اما برگزاري نمايشگاه اين چنيني با تعداد عناوين محدود و مشخص كتابها، اين فكر را تقويت مي كند كه آيا با وجود پيشرفتهاي فناوري و درحاليكه به سادگي مي توان اين نمايشگاه را به شكل مجازي برگزار كرد، آيا برگزاري نمايشگاه به شكل سنتي اصلا ضرورتي دارد يا خير؟

خبر مهمتر، برگزاري اولين همايش علمي دانشجويي ادكا بود كه 14 و 15 آذرماه در كتابخانه ملي برگزار شد وجا دارد از تمامي عزيزاني كه با زحمات چندين ماهه، دردسرهاي برگزاري همايش را به دوش كشيده بودند قدرداني شود. در اين همايش مقاله آقاي فرهاد شكرانه دانشجوي كارشناسي كتابداري پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز جزو سه مقاله برتر همايش انتخاب شد كه تعجب و تحسين همگان را برانگيخت. ايشان در مقاله اي تحت عنوان خدمات اطلاع رساني پزشكي بر بالين بيمار به اهميت اطلاعات در حوزه علوم پزشكي اشاره كردند و بحث هايي را در حوزه اطلاع رساني پزشكي مطرح كردند كه براي كتابداران محض تازگي داشت. بعد از ارائه مقاله توسط آقاي شكرانه آقاي ابراهيم عمراني از اعضاي هيئت رئيسه همايش، از اساتيد دانشگاه علوم پزشكي تبريز به خاطر ارائه مطالب نو به دانشجويان قدرداني كردند.

ضمنا مقاله هاي دوستان عزيزم آقايان سيامك محبوب و هاشم عطاپور از دانشجويان كارشناسي ارشد كتابداري دانشگاه تربيت مدرس نيز در اين همايش ارائه شد.