وقتی چکاوک، همنوا با ندای طبیعت، سمفونی خوش الحان رویش و حیات نو را در پهنه گیتی می نوازد، آن هنگام که دل و جان ذره ذره موجودات هستی، طراوت و تازگی دگرباره را همچون زلال آب ، حس می کنند تصویری زنده از شگفتی لایزال الهی پدیدار می شود...
سال نو مبارک