پیشنهاد مهدی عظیمی پور پیشنهاد خیلی خوبیه چون من هر سال که میام نمایشگاه خیلی از دوستانی رو که از هم دور هستیم (اما دلامون پیش همه!) می بینم. اما ۱۹ ام به نظر می آد خیلی دیر باشه. من خودم ۱۳تا ۱۷ام تو نمایشگاه هستم. فکر می کنم بچه ها بتونن تو شلوغی نمایشگاه یه ساعتی رو برای دوستانشون اختصاص بدن. نظراتون رو بدون هیچ گونه محدودیت ورودی و رشته ای!!!بدین تا با رای اکثریت تصمیم گیری بشه.