نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز 15 تا 22 مهرماه ششمین دوره خود را پشت سر خواهد گذاشت. خبر برگزاری نمایشگاه در محل مصلای تبریز شوک بزرگی بود. چراکه مدتی است به خاطر طرح ویژه ترافیک تبریز رفت و آمد در مسیر مصلای تبریز بسیار دشوار شده است. ضمن اینکه از آنجاییکه مصلی دقیقا در مرکز شهر واقع شده ترافیک حاصل از نمایشگاه به ترافیک روزهای معمولی این مسیر اضافه خواهد شد. این در حالی است که برگزاری نمایشگاه سالهای قبل در محل دائمی نمایشگاههای تبریز مشکل خاصی به همراه نداشته و برگزاری نمایشگاه کتاب در محل مصلی احتمالا نوعی کپی برداری از نمایشگاه تهران باشد. شاید هم دستور کلی این است که همه نمایشگاههای کتاب از این پس در مصلی ها برگزار شود. الله اعلم! البته مسئولین برگزاری نمایشگاه کتاب در اداره ارشاد،  مسئولین نمایشگاه بین المللی را مسئول این ناهماهنگی پیش آمده می دانند، اما به نظر می رسد با برنامه ریزی قبلی یا حتی یکی دو هفته جابه جایی زمان برگزاری نمایشگاه کتاب، می شد این مشکل را حل کرد.

خبر دیگر اینکه ظاهرا نهاد کتابخانه های عمومی بنا به برخی مسائل پیش آمده از نمایشگاههای قبلی به طور مؤثری با اداره ارشاد در زمینه برگزاری نمایشگاه همکاری نخواهد داشت. ضمن اینکه باوجود بین المللی بودن نمایشگاه به دلیل عدم تخصیص اعتبار به دلار تعاونی، خرید کتاب از غرفه های ناشران خارجی در سالهای قبل بسیار ضعیف بوده و احتمالا امسال هم همین روال ادامه خواهد داشت.

ضمن اینکه هنوز اطلاع رسانی درست و حسابی در خصوص برگزاری نمایشگاه انجام نشده و فقط چند تا پوستر در سطح شهر نصب شده که آن هم زیاد به چشم نمی آید.