معاون فرهنگي و هنري اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي آذربايجان شرقي در گفتگوي اختصاصي با اطلاعات اعلام كرد: چهارمين نمايشگاه بين المللي كتاب تبريز با حضور 1000 ناشر داخلي و خارجي با بيش از 70 هزار عنوان كتاب از 6 تا 13 آبان برگزار مي شود. 
        محمد محمدپور گفت: اين نمايشگاه كه در فضاي 35 هزار مترمربعي 9 سالن نمايشگاه بين المللي تبريز برگزار خوهد شد از ساعت 10 صبح تا 9 شب براي بازديد و خريد علاقمندان داير است. 
        به گفته معاون فرهنگي و هنري اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان، بن خريد كتاب با تخفيف 20 درصد توسط يكي از بانكهاي استان در اختيار علاقمندان قرار مي گيرد و علاوه بر آن، در خود نمايشگاه هم تخفيف هايي براي خريداران اعمال خواهد شد. 
        محمدپور با اشاره به مصادف شدن چهارمين نمايشگاه بين المللي كتاب تبريز با سال پيامبر اعظم گفت: بخش ويژه پيامبر اعظم كه اقلام چند رسانه اي را شامل مي شود، در چهارمين نمايشگاه كتاب تبريز پيش بيني شده است و نشر الكترونيك و همزماني نمايشگاه با سال تحصيلي دانشجويان از ديگر ويژگيهاي نمايشگاه چهارم است. 
        وي برپائي نمايشگاه بين المللي كتاب را عامل ترويج كتابخواني دانست و گفت: اقبال به كتابخواني رو به فزوني است و برخي آمارها مبني بر كاهش كتابخواني، شايد دقيق و مبتني بر واقعيت ها نباشد. 
        وي افزود: برپائي نمايشگاههاي كتاب نيز حاكي از توسعه كتابخواني است و سيل جمعيت بازديدكنندگان و ميزان خريد كتاب نشان دهنده اين واقعيت است كه اقبال آگاهانه براي دسترسي به تازه هاي نشر جهت مطالعه و كسب اطلاع از آخرين مقوله هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي وجود دارد. 
        وي تصريح كرد: از هم اكنون اكثر سازمانهاي استاني و حتي خارج از استان و گروههاي دانشجوئي و دانش آموزي آمادگي خود را براي بازديد از نمايشگاه بين المللي كتاب تبريز در قالب كاروانهاي فرهنگي اعلام كرده اند. 
        وي در ادامه گفت: بخش خارجي نمايشگاه كتاب تبريز به مراكز علمي و پژوهشي منطقه كمك خواهد كرد تا بتوانند به منابع علمي مورد نياز دسترسي پيدا كنند. 
        چهارمين نمايشگاه بين المللي كتاب تبريز با همكاري معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي آذربايجان شرقي، موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران و شركت نمايشگاه بين المللي تبريز برگزار مي شود.

منبع: روزنامه اطلاعات