مطلب زیر توسط خانم انصاری ارسال شده است(با اندکی تلخیص)

دقت تشخيص بالا، شناسايي بلادرنگ گفتار طبيعي و پيوسته ، توانايي تطبيق با شرايط محيطي جديد، حفظ کارايي در شرايط نويزي ، قابليت تطبيق با صداي کاربر، دايره وسيع کلمات فرهنگ لغت ، پشتيباني از زبانهاي فارسي و انگليسي و قابليت استفاده در همه ويرايشگرهاي متني رايج از جمله ويژگي هاي اين نرم افزار است

به گفته باباعلي ، اين نرم افزار مي تواند کاربردهاي زيادي داشته باشد و باعث کاهش زمان و هزينه هاي فرد، سازمان و يا شرکت مربوط شود و صرفه جويي قابل توجهي را از نظر اقتصادي به دنبال داشته باشد. بعلاوه اين نرم افزار کار بومي کردن يک فناوري سطح بالا را براي زبان فارسي انجام مي دهد که اين به نوبه خود مي تواند به صورت هاي مختلف به تقويت زبان فارسي و مسائل مربوط به آن منجر شود. هر کدام از کاربردهاي اين سيستم در ابعاد اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي سهم بسزايي دارند

کاربردهاي تايپ گفتاري براي سيستم ديکته زبان فارسي: با سيستم تايپ گفتاري فارسي ، ديگر نيازي به تايپ کردن اطلاعات نيست ، بلکه مي توان اطلاعات را براي سيستم ديکته کرد و کار تايپ به صورت خودکار انجام مي گيرد. اين امر مي تواند باعث افزايش سرعت ورود اطلاعات و افزايش سرعت تايپ شود. بنابراين علاوه بر بي نيازي به تايپ ، بسياري از مکالمات و سخنراني ها مي تواند به صورت مکتوب درآيد و بسرعت آماده استفاده شود. همچنين باعث کاهش هزينه هاي شرکتها مي شود. سيستم ديکته زبان فارسي مي تواند براي مديران ، پزشکان ، وکلا و... بسيار مفيد باشد. همچنين از آنجا که سرعت صحبت کردن بسيار بيشتر از نوشتن يا تايپ کردن است ، بازشناسي گفتار مي تواند باعث صرفه جويي در وقت شود 

کاربردهاي بازشناسي دستورات صوتي: بحث ساختمان هاي هوشمند يکي از مباحث نو در کشورهاي خارجي است که مي توان از يک نقطه اتاق يا از پشت تلفن ، لوازم منزل را کنترل کرد. اگر اين کنترل با دستورات صوت باشد کار راحت تر مي شود. براي مثال با کمک اين سيستم فرد مي تواند کولر خانه را قبل از رسيدن به خانه روشن کند 

صحبت به جاي تايپ

ابداع فناوري جديد که به کاربران رايانه امکان مي دهد تا با صحبت کردن ، فرامين رايانه اي به اجرا درآيد، حدود 30 سال است که روي اين طرح کار مي شود و از حدود 10سال پيش با تحول روبه رو شده است. در زبان فارسي نيز 5سال است که متخصصان کشور، قابليت هاي خوب بازشناسي را ايجاد کرده اند و توانسته اند اين ارتباط را به مرحله عمل برسانند. به گفته باباعلي ، مرکز اين نرم افزارها يک موتور بازشناسي گفتار است که در قالب هاي متفاوت به کاربران عرضه مي شود

 

باباعلي مي افزايد: هميشه هدف اين بوده که به نحوي بهتر و طبيعي با سيستم رابطه برقرار کنيم. اين سيستم داراي ابعاد نسبتا وسيع علمي است. در ابتداي کار، سيگنال صوتي که با ميکروفن گرفته مي شود، به ولتاژ آنالوگ تبديل شده و بعد از آن ، پردازش سيگنال صورت مي گيرد که يکي از شاخه هاي اصلي است و بعد از آن ، استفاده تئوري هاي احتمالي و رياضيات نسبتا وسيع که از آنها مدلهاي آماري نسبتا سنگين و توانمندي استخراج مي شود

همچنين زبان شناسي و استفاده از ساختارهاي زبان هاي طبيعي نيمي از کار پردازش سيگنال و نيمي ديگر شناسايي زبان مورد نظر است. به طور کلي روشهاي هوش مصنوعي و مجموعه اي از نرم افزارهاي بسيار قوي در اين زمينه يک سيستم کامل را ارائه مي کند، سيستم اصلي براي کل کلمات زبان فارسي است تا هر متني را بدون محدوديت ساختاري ، روي جمله و کلمه و مسائل جانبي آن در محيطي مانند word padو Note pad و يا صفحه ويرايشي که بتوان در آن فارسي نوشت ، بنويسد