امروز و البته با چند روز تاخیر فهمیدم دوست عزیزم سعید آهنی از پایان نامه دوره کارشناسی ارشدش دفاع کرده. عنوان پایان نامه ایشون « بررسی روشهای رفع نیاز اطلاعاتی مهندسین شیمی شاغل در شرکتهای پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر به منظور ارائه پیشنهادهایی جهت ایجاد خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات از طریق طراحی یک پایگاه اطلاعاتی برای آنها» هست که در دانشگاه آزاد اهواز دفاع شده. اشتباه نکنید, این چکیده پایان نامه نیست؛ عنوانشه! دوستان اگه اطلاعات بیشتری در این مورد خواستند می تونن به ایشون ایمیل بزنن و اطلاعات تکمیلی رو بگیرن.

ضمن عرض تبریکات فراوان به آقا سعید امیدوارم در همه مراحل زندگیشون موفق باشند.