هرچند که نمی خوام مطالب سال جدید رو با یه خبر بد شروع کنم اما اتفاقی که دیروز افتاد واقعا ناراحت کننده بود. عصر دیروز، شنبه 22 فروردین مینی بوس حامل دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز به علت بریدن ترمز از جاده خارج شد و متاسفانه 2 نفر از دانشجویان این دانشگاه در رشته محیط زیست در اثر این حادثه جان خود را از دست دادند. 5نفر دیگر نیز در این حادثه زخمی شده اند که حال یکی از آنها وخیم است. وضعیت نامطلوب مینی بوس هایی که در مسیر دانشگاه تردد می کنند مشکل جدیدی نسیت و سالهاست دانشجویان نسبت به این قضیه اعتراضهایی داشته اند. در پی این حادثه دانشجویان مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی در محوطه دانشگاه تحصن کرده و خواستار رسیدگی به این وضعیت نامطلوب و استعفای مسئولین ذیربط دانشگاه شدند. ضمن اینکه کلیه کلاسهای روز یکشنبه 23 فروردین ماه در دانشگاه آزاد تبریز تعطیل شد.