بالاخره  اردیبهشت، ماه فرهنگی ایرانیان از راه رسید. ماهی که همه ساله بزرگترین حادثه فرهنگی کشور در آن به وقوع میپیوندد. درست حدس زدید، منظورم نمایشگاه بین المللی کتاب تهران است.

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 16 تا 26 اردیبهشت 88 در تهران برگزار خواهد شد. امیدواریم امسال این نمایشگاه در شان نام نمایشگاه بین المللی کتاب تهران باشد. اخباری که از رسانههای مختلف به گوش میرسد حاکی از آن است که تکاپو برای برگزاری این نمایشگاه شروع شده است. خبر جالبی که از نمایشگاه بیست و دوم به گوش میرسد این است که امسال برای نخستین بار بخش ویژه عرضه کتابها و مجلات دانشگاهی به صورت الکترونیکی راهاندازی شده است. اتفاقی که هرچند دیر، ولی بالاخره در نمایشگاه امسال قرار است شاهد آن باشیم. به گفته معاون بین الملل نمایشگاه کتاب تهران این اتفاق حاصل تلاشهای 2ساله مسئولان بخش بین الملل نمایشگاه است! که 4 نماینده ناشران بزرگ جهانی حدود 35هزار عنوان کتاب و مجله را به صورت الکترونیکی عرضه خواهند نمود. ویژه نشر، کوکب، جان وایلی و یک ناشر دیگر 4ناشری هستند که در بخش کتابهای الکترونیک حضور خواهند داشت.

خبر دیگر اینکه یک هزار و 400 ناشر از 75 کشور با 150 هزار عنوان کتاب در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران شرکت خواهند کرد که کشورهای ایتالیا، روسیه، ترکیه و پاکستان برای اولین بار در این نمایشگاه حضور خواهند یافت.

همچنین قرار شده تسهیلات ویژهای برای سالمندان و جانبازان و معلولین در نمایشگاه در نظر گرفته شود که باید منتظر بمانیم و ببینیم این تسهیلات در آن ازدحام نمایشگاه چگونه می تواند مشکلات این عزیزان را برطرف نماید.

دوستان عزیز اگر اخبار و اطلاعاتی در مورد نمایشگاه بیست و دوم داشته باشید ما رو هم بیخبر نگذارید.