وبلاگ کتابخانه های عمومی با رویکرد پژوهشی فعالیت خود را آغاز کرده است. این وبلاگ توسط دوست عزیزم سیامک محبوب راه اندازی شده است که چکیده فعالیتهای پژوهشی انجام گرفته در حوزه کتابخانه های عمومی در آن ارائه شده است. البته در اکثر مطالب لینکهایی به مقاله تمام متن داده شده است. دوستانی که مایلند از فعالیتهای پژوهشی انجام گرفته در حوزه کتابخانه های عمومی آگاهی داشته باشند این وبلاگ مرجع مناسبی می تونه باشه. ضمنا اگه خواستید پژوهشهای دیگه ای رو در این زمینه معرفی کنید با نویسندگان وبلاگ تماس بگیرید.