رمضان که می شه قرآن خاک خورده تو صندوق، یه تکونی می خوره!
و زولبیا و بامیه های تو مغازه ها، داد می زنند که ماه رحمت خدا اومده!
رمضان رو دوست دارم، با همه گرسنگی ها و تشنگی ها و بی خوابی هاش!
رمضان رو دوست دارم به خاطر "چای شیرین" سر سفره افطارش!
رمضان رو دوست دارم به خاطر لحظه های دعا و نیایش
رمضان رو دوست دارم به خاطر جادوی مناجات "ربنا"
رمضان رو دوست دارم به خاطر اذان مرحوم "موذن زاده" سر سفره افطار
رمضان رو دوست دارم به خاطر مناجات سحر
.
.
.
خدایا به حق "شهر رمضان" و به حق "لیله القدر" در این ماه ما رو جزو کسانی قرار بده که لایق "رحمت خاص" تو هستند.