هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ۶ الی ١٢ مهرماه امسال در محل نمایشگاه بین المللی تبریز (و نه در مصلی) برگزار خواهد شد. بنا به اظهارات مدیر کل ارشاد استان آذربایجان شرقی، نمایشگاه کتاب تبریز رکورد بازدیدکنندگان را بعد از نمایشگاه کتاب تهران در اختیار دارد. ایشان قول "کیفی بودن نمایشگاه نسبت به سال قبل"‌را داده اند و باید دید که این کیفیت به چه نحوی خواهد بود. با اینکه هماهنگی های لازم در خصوص حضور ناشران خارجی به عمل آمده است اما باید دید ناشران خارجی به چه میزان مایل به شرکت در این نمایشگاه هستند. دوستان اگه مطلب یا اطلاعاتی راجع به این نمایشگاه داشتند ما رو هم بی خبر نگذارند.