مدتهاست که تعیین سرانه مطالعه در کشورمان به معمای حل نشدنی تبدیل شده است. در حالی که مسئولین وزارت ارشاد اخیرا سرانه مطالعه برای ایرانیان را ١٨ دقیقه در روز اعلام کرده اند و کلی هم از افزایش میزان مطالعه به خود می بالند، چندی پیش علی اکبر اشعری رئیس کتابخانه ملی این میزان را ٢دقیقه در روز اعلام کرده بود که در حقیقت طبق این آمار می توان گفت ایرانیان کتاب نمی خوانند!
با این حال جالب است بدانید سرانه مطالعه در دنیا به طور متوسط ۴۵ دقیقه در روز است که اگر با آمارهای رسمی و غیر رسمی خودمان مقایسه کنیم به عمق فاجعه می توان پی برد. سرانه مطالعه در چند کشور دیگر به قرار زیر است:
ژاپن: ٩٠ دقیقه در روز
ترکیه: ۵۵ دقیقه در روز
هند: ٧/١٠ ساعت در هفته
چین: ٨ ساعت در هفته
فیلیپین: ۶/٧ ساعت در هفته
تایلند: ٩/۴ ساعت در هفته

پی نوشت:
 روز کتابدار را به همه دوستان کتابدار و غیر کتابدار تبریک می گم