لزوم توجه مدیران کشور به کتابداران به عنوان سکانداران توسعه اندیشه‌ورزی در جامعه

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران در بیانیه ای به مناسبت هفته «کتاب، کتابخوانی و کتابدار» که روز چهارشنبه 21 ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 221 بازدید
آبان 93
1 پست
مهر 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
2 پست
اسفند 92
4 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
4 پست
مهر 92
4 پست
شهریور 92
8 پست
مرداد 92
3 پست
تیر 92
6 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
4 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
3 پست
خرداد 91
4 پست
اسفند 90
3 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
4 پست
آبان 90
4 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
5 پست
مرداد 90
8 پست
تیر 90
5 پست
خرداد 90
7 پست
اسفند 89
5 پست
بهمن 89
6 پست
دی 89
5 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
6 پست
مهر 89
5 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
5 پست
تیر 89
5 پست
خرداد 89
8 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
3 پست
دی 88
5 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
5 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
6 پست
مرداد 88
5 پست
تیر 88
3 پست
خرداد 88
3 پست
اسفند 87
3 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
4 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
3 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
3 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
2 پست
بهمن 86
2 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
2 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
3 پست
شهریور 86
3 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
5 پست
اسفند 85
2 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
3 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
1 پست
آذر 84
1 پست