نام روزهای هفته کتاب

شنبه 25 آبان ماه روز «تکریم از پدیدآورندگان کتاب و خادمان نشر»
یکشنبه 26 آبان ماه روز «کتاب و فرهنگ عاشورایی»
دوشنبه 27 آبان ماه «کتاب بنیان تعلیم و تولید دانش»
سه شنبه 28 آبان ماه روز «کتاب و الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت»
چهارشنبه 29 آبان ماه «نقش رسانه ها در تبلیغ کتاب و ترویج کتابخوانی»
پنج شنبه 30 آبان ماه «کتاب، کانون تحکیم خانواده و تربیت نسل فردا»
جمعه 1 آذرماه «کتاب، حماسه ساز فرهنگی، روزگاران عزت و تدبیر»
شنبه 2 آذرماه «کتاب خوب، بهترین هدیه زندگی» 

/ 1 نظر / 38 بازدید
مهدی

روز تفنگدار ندارن اینا؟[متفکر]