سکوت...

سکوت بهترین واژه این رزوهای من است
سکوت و سکوت و باز هم سکوت ...
باید همه فریادها حبس شوند تا سکوت متولد شود
چه تولد شومی...!
تا حال فکر می کردم عدد 13 نحس است، اما اکنون می بینم 14 هم می تواند باشد!
چگونه می توان سکوت را شکست وقتی جایگزینی برای آن نیست!
هجوم واژه ها حنجره را می فشارد
از اولین واژه تا آخرین آن
... و این جزای صداقت است!

 

/ 3 نظر / 13 بازدید
ف.ترانه

سلام،خوبین؟سکوت...اره... فکر می کنم فروغ فرخزاد است که گفته:"سکوت چیست به جز حرف های ناگفته؟" از همین حالامی گویم برای خودم می یایم بنویسم گاهی که خودم باشم همین خود خودم که حرف های نگفته ام،انچه توی سکوتم می شنوم را بنویسم که یادم نرود انچه که بودم ،کسی جه می داند ،شاید هم یادم برود ،اما به هر حال چه فرقی می کند سکوتم را می نویسم برای امروز ،همین امروز،هر روز

ف.ترانه

باز هم سکوت ...من گرفتار سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است. تقدیم به شما[گل][خداحافظ]

ف.ترانه

گفتم سکوت چیست؟ اری سکوت تو هرگز دلیل پایان نیست گفتی سکوت؟ هرگز! گاهی سکوت واژه ی گویاییست تو با سدی از سکوت در من رساترین تلاطم ساکن را بنیاد می کنی با این سکوت سخت هراس انگیز بیداد می کنی.