تکنولوژی...

از روزی می ترسم که تکنولوژی از تعاملات ما انسانها سبقت گیرد. دنیا نسلی از ابلهان خواهد داشت.

آلبرت انشتین.

/ 2 نظر / 12 بازدید
مهدی

من نیز بهمراه انیشتین و دیگر بزرگان از این روز بسی واهمه داشته و دارم.