اطلاعیه تاسیس مجله مطالعات خواندن

کمابیش همه باور داریم که خواندن عمل مهمی است، عملی که در عالم شناخته شده تنها انسان به آن اشتغال دارد.  ویژگی همه‌جاحاضری خواندن باعث می‌شود چنان که باید و شاید به چشم نیاید، و حاصل چنین وضعیتی این است که یک برنامه پژوهشی مستقل با تمرکز بر تمامی گستره‌های خواندن وحود ندارد. این بدان معنا نیست که تا کنون هیچ پژوهشی در این زمینه صورت نگرفته، حتی می‌توان گفت از منظرهای مختلف پژوهش‌های متعدد و عمیقی وجود دارد. اما همه این پژوهش‌ها  تنها برای تکمیل برنامه‌ی پژوهی دیگری به عمل خواندن تفقد داشته‌اند و قصد آن نداشته‌اند که خواندن را به عنوان عملی همه‌جانبه مورد بررسی قرار دهند. نمونه‌ی چنین پژوهش‌هایی در جامعه‌شناسی ادبیات، رویکرد شناختی روانشناسی، تاریخ نوشتار و کتاب،  مطالعات رسانه و ارتباطات و … مشاهده می‌شود. ...


مجله مطالعات خواندن کوششی است برای سامان دادن به پژوهش‌های انجام شده در زمینه خواندن و نیز ارائه نقشه‌ی جدید از عمل انسانی خواندن. این مجله به همت دوست توانایم سیامک محبوب راه‌اندازی شده و دوستانی که علاقمند به این حوزه باشند می‌توانند آثار خود را به این مجله ارسال کنند.

این مجله را در این آدرس بخوانید:

www.ReadingStudies.ir

/ 0 نظر / 34 بازدید