پست های ارسال شده در آدر سال 1386

مهر رخشا نكوترين چهر است                                  شب يلدا تولد مهر است اين همايون شب خيال انگيز                                      هست در آخرين شب پاييز بيخ و ين ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 42 بازدید