می شود و می توانیم...

وقتی تو شعارهای تبلیغاتیش می گفت: می شود و می توانیم... باورمان نمی شد و فکر می کردیم این هم در حد شعار است. اما نشان داد اینها شعار نبودند و واقعا می شود و می تواند...

می شود چنان انتخاباتی برگزار کرد که حتی هواداران خودش هم در درستی آن شک کنند
می تواند ملتی را مات و مبهوت گذاشت از آنچه در عرض 24 ساعت اتفاق افتاد
می شود ایرانی را به خس و خاشاک تشبیه کرد
می تواند بدون نادیده گرفتن حقوق بشری عده ای را به خاک و خون بکشد
می شود ملتی را در عزای جوانی نشاند
می تواند روی اسرائیل را سفید کند
می شود به دیکتاتورهای دنیا درس داد
می تواند همچنان، عده ای را با حرفهای آنچنانی فریب دهد
پس ...
می شود و می تواند
و چهار سال دیگر می شود و خواهد توانست...

/ 1 نظر / 10 بازدید
مریم مجیدی

بلی میشود میتواند میتواند دنیای بی امیدمان را به ضرب گلوله ای به جهنم مبدل کند میشود لبخند کمرنگ جوانیمان را بدزدد و بر بغضهای شبانه مان ریشخند کند میشود با خون به اریکه قدرت تکیه زد و بعد در عین وقاحت دم از سادگی زد علی پیشوای ماست؟همان که بیست و پنج سال سکوت کرد و قدرت را از آب بینی بزی کم اهمیت تردانست؟ کسی هست که فقط یک کلام نهج البلاغه را خوانده باشد و بعد با بوی خون به خواب رود!!!!!! میشود میتواند توانسته است